Intern nummerplan (doorkiesnummer)

Indien u meerdere nummers neemt, kunt u ervoor kiezen om een nummerreeks te gebruiken. Bijvoorbeeld bij een nummer als: 020 1234567, verandert u de laatse drie cijfers. 567,568,569 etc. U kunt dan de nummers ordenen per afdeling, of gewoon iedereen een doorkiesnummer geven. Of een beller gemakkelijk doorschakelen.

Wachtmuziek

Alle bellers in de wacht kunt u als u wilt, laten luisteren naar een wachtmuziekje naar keuze. Een van de medewerkers van Optima Media kan dit voor u instellen. Maar u kunt zelf ook wijzigingen aanbrengen in uw eigen gebruiksvriendelijke inlogomgeving.

Conference call

Geen dure 0900-inbelnummers voor u en uw gesprekspartners! U kunt telefonisch vergaderen met meerdere personen tegelijk in één gesprek. Simpel, betrouwbaar en gewoon tegen lokaal tarief!

Beschikbaarheid

U heeft de mogelijkheid om bijvoorbeeld op zon- en feestdagen, of gewoon buiten sluitingstijd een andere bandopname te laten horen, of een ander keuzemenu in te stellen.

Tijdschakelaar

De automatische tijdschakelaar maakt het mogelijk om op de minuut nauwkeurig automatisch andere instellingen in te schakelen, zoals een andere bandopname na sluitingstijd.

Rapportage / specificaties

Uiteraard kunt u een complete specificatie van alle inkomende én uitgaande oproepen uitdraaien. Hierin staan bijvoorbeeld welke telefoonnummers zijn gebeld en welke inkomende nummers er zijn geweest. Hoe lang de duur van de oproepen is geweest. Datum en tijdstip van elke oproep etc.

Call-me-back / terugbel menukeuze optie

U kunt in het keuzemenu een optie (laten) instellen voor terugbellen. Stel alle lijnen zijn bezet en de klanten staan lang in de wacht. Het is natuurlijk van het uiterste belang, dat u geen klanten verliest omdat ze te lang in de wacht hebben gestaan! U kunt de klant dan de mogelijkheid bieden om teruggebeld te worden;

Keuzemenu

Een op maat gemaakt keuzemenu. U kiest welke keuzes u in het menu wenst. Elke ingestelde keuze wordt gekoppeld aan een bepaalde lijn. Zo kunt u ervoor kiezen om alle technische vragen bij een nummer binnen te laten komen. Alle administratieve vragen weer bij een ander nummer etc.

Wachtrijen

De VoIP centrale kan veel inkomende en uitgaande lijnen tegelijk aan. U kunt daarbij ook nog kiezen om mensen weer terug in de wacht te zetten. Uiteraard krijgt de beller dan weer een wachtmuziekje te horen, indien u daarvoor gekozen heeft. U kunt mensen in de wacht een bandopname laten horen;

Ruggespraak

Met deze optie kunt u het geluid van de microfoon uitzetten, zodat de beller aan de andere kant van de lijn niet kan horen wat er aan uw kant van de lijn besproken wordt. Dit is een gemakkelijke optie, wanneer u bijvoorbeeld iets met een collega wilt bespreken, waarvan u niet wilt dat de beller dit hoort.

Voice-to-email

Alle ingesproken voicemail berichten worden automatisch naar je mailbox verstuurd. Het voordeel hiervan is dat je ze op je gemak op de computer als audiobestand kunt afluisteren. Met één simpele klik op het bestand wordt dit afgespeeld.

Bel app (Android/iOS)

Uiteraard heeft u ook de mogelijkheid om gebruik te maken van een bel app. Deze bel app. stelt u in staat om uw vaste telefoon overal en altijd, zonder doorschakelkosten, te gebruiken. U kunt dan bellen en gebeld worden met de app. op uw mobiele telefoon zonder extra kosten. U heeft uiteraard wel internettoegang op uw mobiele telefoon nodig.

Gesprekken opnemen

Alle inkomende en uitgaande gesprekken worden automatisch opgenomen, en direct doorgestuurd naar een mail adres naar keuze. Deze opname optie is zeer geschikt voor bijvoorbeeld het afsluiten van telefonische contracten. Ook voor trainingsdoeleinden en bijvoorbeeld functioneringsgesprekken kan deze optie nuttig blijken. Maar wat dacht u van bewijslast voor telefonisch geplaatste bestellingen.

Digitale audiobestandjes met datum en tijdstip en caller ID (nummer van de beller en de ontvanger). Gemakkelijk op te slaan en direct door te sturen indien nodig.

Tijdgestuurde routering ; doorschakelen naar meerdere (mobiele) nummers.

Deze handige optie zorgt ervoor dat u op uw vaste lijn altijd bereikbaar bent voor klanten. U behoudt echter alle opties van de centrale. De klant krijgt dus gewoon de wachtmuziek, het keuzemenu etc. te horen. Echter, de klant wordt doorgeschakeld naar meerdere telefoons zonder dat hij/zij dit in de gaten heeft. U kunt meerdere toestellen instellen. De telefoon gaat een x-aantal keer bij toestel 1 over, wordt er niet opgenomen, dan wordt hij doorgeschakeld naar de volgende telefoon, etc. Wordt er nergens opgenomen, dan wordt de beller uiteindelijk weer teruggeschakeld naar het eerste toestel. Deze looping blijft zich herhalen, totdat de klant de verbinding verbreekt of tot er opgenomen wordt.

Click to Call

Deze optie biedt u de mogelijkheid om de drempel voor potentiele klanten lager te leggen om u te bellen. Hoe werkt het? U krijgt een “call-button” op uw website. Als een bezoeker van uw website op deze knop klikt, dan wordt er automatisch een telefoonverbinding tot stand gebracht met uw centrale.

VoIP Bedienpost

Deze bedienpost is een softwarematige telefooncentrale. U krijgt op uw computerscherm een applicatie waar u alle bovengenoemde opties kunt bedienen. Indien u bijvoorbeeld een pc met touch screen bezit kunt u bijvoorbeeld ook gemakkelijk doorschakelen door te slepen. U kunt uiteraard ook gewoon met toetsenbord en muis de applicatie bedienen.